KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI

İcra Müdürlüğü Sınavı Çıkmış Sorular

İcra Müdürlüğü sınavı Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yapılabilmektedir.

İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı Sınavlarına Kanunda belirtilen özel şartlar dışında;

 • Hukuk Fakültesi mezunları,
 • Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları,
 • Meslek Yüksekokullarının Adalet Bölümü mezunları,
 • Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunları

İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı Sınavlarına katılma hakkına sahiptir.

İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı sınavına ilişkin olarak adaylar yazılı sınavda toplamda 80 sorudan sorumludur ve 80 soruyu 105 dakika içerisinde cevaplamaları gerekmektedir.

Adaylar sınav içerisinde, Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümünden toplamda 35 sorudan sorumludur. 35 sorunun konu dağılımı aşağıdaki gibidir:

 • Türkçe (10)
 • Matematik (10)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (5)
 • Türk Kültür ve Medeniyetleri (5)
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi (5)

Adaylar, Alan Bilgisi bölümünden toplamda 45 sorudan sorumludur. 45 sorunun konu dağılımı şu şekildedir:

 • Türk Ticaret Kanunu’nun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (8)
 • İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (12)
 • Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (9)
 • Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (8)
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (8)

İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı sınavlarına ilişkin yapılan yazılı sınav; test şeklinde yapılmakta ve 4 doğru 1 yanlışı götürmemektedir. 

Adaylar yapılacak olan yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanmaktadır.

OSYM’NİN ERİŞİME AÇTIĞI İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SORULARI

2022 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/ICRA/internetkitapcik-03042022.pdf

2020 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/ICRA/icratemelsorukitapcik_23112020.pdf

2019 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/ICRA/internetkitapcik30122019.pdf

2017 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_10/10172318_YCRA_MYDYR_YARDIMCILIYI_B.pdf

2013 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/3357,2013icratrpdf.pdf?0

2012 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/3500,2012-icrapdf.pdf?0

2011 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/TR,6109/2011-icra-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari.html

2010 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/TR,6203/2010-icra-soru-kitapcigi-ve-yanitlari.html

2009 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/TR,6265/2009-icra-sorular-ve-yanitlar.html

2008 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/TR,6353/2008-adalet-bakanligi-icra-mudur-ve-icra-mudur-yardimcilarini-secme-sinavi-sorulari-ve-yanitlari.html

2007 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/TR,6402/2007-tc-adalet-bakanligi-icra-mudur-ve-icra-mudur-yardimcilarini-secme-sinavi-sorulari-ve-yanitlari.html

2006 YILI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

https://www.osym.gov.tr/TR,6469/2006-tc-adalet-bakanligi-icra-mudur-ve-icra-mudur-yardimcilarini-secme-sinavi-sorulari-ve-yanitlari.html

Diğer Yazılar