Güncellenme Tarihi: Cumartesi, Ocak 27, 2024

MESAFELİ SATIŞ KOŞULLARI

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: THEMİZSUZEM UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ (Bundan sonra THEMİSUZEM olarak anılacaktır)

Adres: Cumhuriyet Mah. Bayındır 1 sokak Fazıl Bey İş Merkezi No:15/1 Kızılay/ANKARA

Telefon: 0 312 425 0 575 – 0 850 307 75 75

E-posta: bilgi@themisuzem.com.tr

MADDE 2.2 – ALICIBİLGİLERİ

Müşteri olarak www.themisuzem.com.tr  sitesinden ödeme yapan kişi,  ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre ya yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden THEMİSUZEM  sorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın www.themisuzem.com.tr internet sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, THEMİSUZEM ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5- THEMİSUZEM  mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.6. Adli & İdari Hakimlik Grupları, HMGS ile Kaymakamlık Grubu en az 20 kişi, KPSS 50 kişi ve STS grupları en az 15 kişi ile açılır. Bu kontenjanlar dolmaz ise programlar ertelenir veya iptal edilir. Bu durum hakkında kursiyerler bilgilendirilir ve ödedikleri ücret ödeme şekillerine göre iade edilir. 1 Ders saati 40 – 45 dakikaya eşdeğerdir.

4.7. Themis Uzem sistemine kayıtlı olan öğrenci ve ziyaretçiler kendilerine gönderilecek olan bilgilendirme ve tanıtım mail, sms gibi bilgilendirme ve tanıtım mesajı almayı kabul eder. bilgilendirme mail yada sms mesajı almak istemeyen sistemde kaytlı kişiler 0532151054 0 850 307 75 75 ve bilgi@themisuzem.com.tr adresine bu mesajların yollanmamasını istemek zorundadır,  aksi durumda bilgilendirme ve tanıtım mesajlarını almayı kabul etmiş sayılır.

4.8 Themis Uzem altyapısında kullanılan Zoom heryeronline programı ve servis sağlayıcı firmadan  kaynaklı olarak doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz, İşlenen derslerin Tekrar İzle modülüne kayıt olma işlemleri Sistemin yapısı gereği Zoom heryeronline programı ve Themis Uzem in anlaşmalı oldugu servis sağlayıcı firma tarafından yapıldığından Themis Uzem burada oluşabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu uzaktan eğitim hizmetini satın alma gününde paket içeriğine erişimi sağlanır, satın alma gününden itibaren itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Satın alma gününde Online eğitimlerin başlamamış olması cayma hakkı olan satın alma gününden sonraki üç günlük süreyi etkilemez. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde THEMİSUZEM’a e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde ürün bedeli ALICI‘ya iade edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile THEMİSUZEM’un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.