Adli – İdari Hakimlik Puan Hesaplama Aracı

* Hakimlik sınavlarında yanlış doğruyu götürmemektedir.
* Puan hesaplamada standart sapma dahil edilmemiştir. Çünkü her sınavın standart sapması farklıdır.

Alan Bilgisi (70 Soru)*
G Y - G K (30 Soru)*
SONUÇ
Diğer Yazılar