kaymakamlık sınavı konuları

Kaymakamlık Sınavı Konuları

Kaymakamlık sınavı hakkında en çok merak edilen konulardan biri de kaymakamlık sınavı konuları, yani sınavda hangi konulardan kaç soru çıktığı. Bu yazımızda detaylı olarak bu konuyu ele alacağız.

Kaymakamlık sınavında hangi dersler var?

Sınav sürecinde, adayların bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla toplamda 100 soru yöneltilir. Bu sorular iki ana bölümden oluşmaktadır: İlk bölüm, genel yetenek ve genel kültürü kapsayan 34 soruluk bir testi içerirken, ikinci bölüm ise adayların alan bilgisini ölçen 66 sorudan oluşan bir testten meydana gelir. Bu şekilde, sınav kapsamında hem adayların genel yetenekleri hem de özel alanlarındaki bilgileri detaylı bir şekilde değerlendirilmiş olur.

GENEL KÜLTÜRALAN BİLGİSİ
Ders AdıSoru SayısıDers AdıSoru Sayısı
Türkçe14Anayasa Hukuku13
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi4İdare Hukuku18
Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları6Türkiye’nin Teşkilat yapısı14
Türkiye’nin Sosyo – Ekonomik Yapısı (Türkiye Ekonomisi10Türkiye’de Mahalli İdareler9
Ekonomi (İktisat) Makro – Mikro12
TOPLAM34 SoruTOPLAM66 Soru

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR!

Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir.  70 PUAN BARAJI  Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanarak, 70 ve daha yüksek puan alan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulur. Bu kapsamda 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan ilan edilen kadronun 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanır.

Diğer Yazılar