KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI

Kaymakam Adaylığı Sınavı

Kaymakamlık, ilçenin genel yönetimlerinden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.

KAYMAKAM OLMAK İSTEYENLER;
Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, Sosyal bilimlerle ilgili ve bu alanda başarılı, Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen, Yeniliklere açık, yaratıcı, İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip kimseler olmaları gerekir.

SINAVA BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER
Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin aşağıdaki bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.

YÜKSEK LİSANS ŞARTI OLMADAN LİSANS MEZUNİYETİYLE BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER Uluslararası ilişkiler, İktisat, Finans, Maliye, Siyaset bilimi, İşletme, Sosyoloji, Kamu yönetimi,  Halkla ilişkiler ve tanıtım, Psikoloji bölümlerinden, Hukuk fakültelerinden mezun olanlar,

YÜKSEK LİSANS ŞARTI İLE BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER Yüksek lisans şartı olmadan lisans mezuniyetiyle başvuru yapabilecek bölümler veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80’ine sahip olan diğer bölümlerden, Sosyal bilimler, Mühendislik fakülteleri,Tarih bölümü mezunlarından, Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak şartı ile başvuru yapabilir.

YAŞ ŞARTI Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir.

SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI
Sınavda adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi olmak üzere toplam 100 soru sorulur.

GENEL KÜLTÜR ALAN BİLGİSİ
Ders Adı Soru Sayısı Ders Adı Soru Sayısı
Türkçe 14 Anayasa Hukuku 13
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi 4 İdare Hukuku 18
Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları 6 Türkiye’nin Teşkilat yapısı 14
Türkiye’nin Sosyo – Ekonomik Yapısı (Türkiye Ekonomisi 10 Türkiye’de Mahalli İdareler 9
Ekonomi (İktisat) Makro – Mikro 12
TOPLAM 34 Soru TOPLAM 66 Soru

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir.  70 PUAN BARAJI  Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanarak, 70 ve daha yüksek puan alan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulur. Bu kapsamda 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan ilan edilen kadronun 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanır.

KAYMAKAM ADAYLARININ TABİ OLACAKLARI STAJLAR
Kaymakam Adayları; yıllık izin hakları saklı kalmak üzere aşağıdaki sıralama ve sürelere uygun olarak, yurt dışı stajı asgari 12 ay olmak üzere kaymakam adaylığı stajlarına tabi tutulurlar.

İl Merkez Stajı             2 ay
Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay
Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay
Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) 4 ay
Yurtdışı Stajı 12 ay
Kaymakam Vekilliği Stajı 9 ay
Kaymakamlık Kursu 4 ay

Bakanlık, hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak, mevcut adayların ve kaymakamsız ilçelerin sayısı, mülkiye müfettişlerinin çalışma dönemleri ve yurt dışında uygulamalı eğitim programının başlangıç tarihleri gibi nedenlerle yukarıda belirtilen stajların bir kısmını kaldırmaya, sıra ve sürelerini değiştirmeye, yenilerini eklemeye yetkilidir.

YILLARA GÖRE KAYMAKAMLIK SINAVLARI HAKKINDA SAYISAL BİLGİLER

2017 YILI

2018 YILI 2019 YILI 2020 YILI

BAŞVURU

15.964 KİŞİ BAŞVURU 28.217 KİŞİ BAŞVURU 19318 KİŞİ  BAŞVURU ….. KİŞİ 

EN DÜŞÜK PUAN

80,36 KİŞİ 

EN DÜŞÜK PUAN

69,75 KİŞİ

EN DÜŞÜK PUAN

76.27 KİŞİ

EN DÜŞÜK PUAN 72.75 KİŞİ

ALIM SAYISI

100 KİŞİ

ALIM SAYISI

100 KİŞİ  

ALIM SAYISI

100 KİŞİ  

ALIM SAYISI 100 KİŞİ
 MÜLAKATA GİREN 407 KİŞİ MÜLAKATA GİREN  370 KİŞİ   MÜLAKATA GİREN   400 KİŞİ MÜLAKATA GİREN   … KİŞİ

 

Diğer Yazılar