Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hakkında Her Şey

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hakkında Her Şey

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı : Nedir, Neden Önemlidir ve Nasıl Hazırlanmalı?

Hukuk, toplumun düzenini sağlama ve adaleti tesis etme amacıyla var olan bir bilim dalıdır. Bu alanda çalışmak isteyenler için bazı sınavlar ve süreçler bulunmaktadır. Türkiye’de hukuk mesleklerine adım atmak isteyenler için önemli bir basamak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, bu sürecin en kritik aşamalarından biridir. Peki, HMGS nedir, neden bu kadar önemlidir ve bu sınava nasıl hazırlanmalıdır?

1. Nedir?: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hukuk fakültesi mezunlarının katıldığı, mesleki kariyerlerine yön vermek amacıyla düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, adayların hukuki bilgilerini ve analitik düşünme yeteneklerini ölçer.

2. Önemi: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık, hakimlik, savcılık gibi meslek dallarına giriş yapabilmeleri için gereken bir sınavdır. Bu sınavın sonuçları, adayların hangi mesleki kariyer yolunu seçebileceğini belirler. Dolayısıyla, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hukuk mezunları için kariyerlerinin şekillenmesinde kritik bir rol oynar.

3. Nasıl Hazırlanmalı? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına hazırlık süreci, yoğun bir çalışma ve disiplin gerektirir. İşte bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

  • Konu Taraması: Sınavın kapsamını belirleyerek hangi konularda eksik olduğunuzu tespit edin.
  • Düzenli Çalışma: Her gün belirli saatlerde çalışma rutini oluşturun. Bu, bilgilerinizi taze tutmanıza yardımcı olacaktır.
  • Deneme Sınavları: Sınav formatına aşina olmak ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmek için düzenli olarak deneme sınavlarına katılın.
  • Güncel Bilgiler: Hukuk, sürekli değişen ve gelişen bir alan olduğu için güncel mevzuata ve yargı kararlarına hakim olun.
  • Grup Çalışması: Farklı perspektiflerden sorunlara yaklaşmak ve bilgi alışverişinde bulunmak için arkadaşlarınızla grup çalışmaları yapın.
  • Online Kurslar: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hazırlık kurslarımız ile, deneyimli eğitmenler ve kapsamlı kaynak desteğimizle rakiplerinizden bir adım önde olun.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hukuk mezunları için kariyerlerini şekillendiren önemli bir adımdır. Bu sınavı başarıyla geçmek, disiplinli bir çalışma ve doğru stratejilerle mümkündür. Sınav sürecinde motivasyonunuzu yüksek tutarak, hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Başarılar dileriz!

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7188                                                                                                          Kabul Tarihi: 17/10/2019

MADDE 3 – 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “taşıyanlardan,” ibaresi “taşıyan ve Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olanlardan,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının mülga (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“4. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olmak,”

MADDE 5 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı

EK MADDE 41- İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şarttır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar; İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilir.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVINDA İLGİLİLERİN;

a) Anayasa Hukuku,

b) Anayasa Yargısı,

c) İdare Hukuku,

d) İdari Yargılama Usulü,

e) Medeni Hukuk,

f) Borçlar Hukuku,

g) Ticaret Hukuku,

h) Hukuk Yargılama Usulü,

ı) İcra ve İflas Hukuku,

i) Ceza Hukuku,

j) Ceza Yargılama Usulü,

k) İş Hukuku,

l) Vergi Hukuku,

m) Vergi Usul Hukuku,

n) Avukatlık Hukuku,

o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

ö) Türk Hukuk Tarihi,

alanlarındaki bilgileri ölçülür.

İDARİ YARGI ÖN SINAVINDA İLGİLİLERİN;

a) Anayasa Hukuku,

b) Anayasa Yargısı,

c) İdare Hukuku,

d) Türk İdari Teşkilatı,

e) İdari Yargılama Usulü,

f) Medeni Hukuk,

g) Borçlar Hukuku (Genel hükümler),

h) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

ı) Hukuk Yargılama Usulü,

i) Ceza Hukuku (Genel hükümler),

j) Ceza Yargılama Usulü,

k) Vergi Hukuku,

l) Vergi Usul Hukuku,

m) Maliye ve Ekonomi,

n) İmar ve Çevre Hukuku,

o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

alanlarındaki bilgileri ölçülür.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa, İdari Yargı Ön Sınavı ise iki yılda en az bir defa olacak şekilde Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılır.

Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli en az yüz soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Bu maddenin uygulanmasında hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul edilir.”

24.10.2019 tarihinde kabul edilen kanunla;
Adli Hâkim Ve Savcı Yardımcılığı Sınavına Girmek
Avukatlık  Stajına Başlayabilmek,
Noterlik Stajına Başlamak
İçin Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında,

İdari Hâkim Yardımcılığı Sınavına Girmek İçinse,  
İdari Yargı Ön Sınavında Başarılı Olmak Şartı Aranmaktadır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Nedir videomuzu youtube da izleyin >

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı hazırlık kurslarımız görmek için ilgili kurslarımıza göz atın>

Diğer Yazılar