ÖSYM’NİN SİTESİNDE YAYINLADIĞI ADLİ VE İDARİ HAKİMLİK ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 

Adli Yargı Hâkimliği Sınavı KPSS şartı gerektirmeyen, herhangi bir dil puanı istemeyen Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alacak Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylarını belirlemek üzere yapılan sınavdır.
Bu sınava yalnızca Hukuk Fakültesi mezunları katılabilir.


İdari Yargı Hâkimliği Sınavı da KPSS şartı gerektirmeyen, herhangi bir dil puanı istemeyen Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alacak İdari Yargı Hakim belirlemek üzere yapılan sınavdır.
Bu sınava Hukuk Fakültesi , İibf, Siyasal Bilgiler mezunları katılabilir.


Avukatlık mesleğinden Adli ve İdari Yargı Hâkimliği Sınavı da KPSS şartı gerektirmeyen, herhangi bir dil puanı istemeyen Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alacak Adli ve İdari Yargı Hakimlerini belirlemek üzere yapılan sınavdır.
Bu sınava Hukuk Fakültesi mezunu ve 3 yıllık fiili avukatlık yapmış Avukatlar katılabilir.


Bu sınavların yapılmasından ve sınav kağıtlarının değerlendirilmesinden Adalet Bakanlığınca yapılacak protokol gereği ÖSYM sorumludur.

Hakimlik sınavları hakim kadrolarında ki ihtiyaca göre 4 ayrı şekilde yapılmaktır. Bunlar;

( Mezunlar İçin) Adli Hakimlik Sınavı
( Mezunlar İçin ) İdari Hakimlik Sınavı
Avukatlıktan Adli Hakimliğe Geçiş Sınavı
Avukatlıktan İdari Hakimliğe Geçiş sınavı

Hakimlik sınavı 2023 yılı 1 Ocak tarihinden itibaren Hakim Yardımcılığı seklinde yapılacaktır. Sınavın yapılışı, müfredatı gibi konularda bir değişiklik duyurusu yapılmamış, Hakim Adaylığı sınavı ile aynı konulardan test şeklinde yapılması beklenmektedir.
Çeşitli şekillerde yapılan hakimlik sınavları son yıllarda Adli Hakimlik, İdari hakimlik, Avukatlıktan geçiş Alan ve Ortak Alan ve Genel Yetenek-Genel Kültür testlerinden oluşan oturumlar halinde yapılmaktadır. 

1.Oturum olan Ortak Alan ve Genel Yetenek-Genel Kültür, Anayasa Hukuku (7 soru), İdare Hukuku (7 soru), İdarî Yargılama Usulü (7 soru), Hukuk Yargılama Usulü (7 soru) ve Medeni Hukuk (7 soru) konularıyla ilgili sorular,

Genel Yetenek-Genel Kültür bölüm testinde ise Türkçe (6 soru), Matematik (6 soru), Türk Kültür ve Medeniyetleri (6 soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (6 soru) ve Temel Yurttaşlık Bilgisi (6 soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşmaktadır.

( Mezunlar İçin) Adli Hakimlik Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Sınavı

( Mezunlar İçin ) İdari Hakimlik Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Sınavı

Avukatlıktan Adli Hakimliğe Geçiş Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Sınavı

Avukatlıktan İdari Hakimliğe Geçiş Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi sınavı

65 sorudan oluşmakta ve 65 soru için 80 dakika verilmektedir.

2.Oturum Adli Hakimlik Alan sınavında, Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü (6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşmaktadır.

3.Oturumda (sınav açılması halinde) Adli Yargı-Avukat Testinde ise Adli Yargı-Avukat Sınavıdır bu sınavda da, Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü (6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıyla ilgili sorulardan oluşmaktadır.

4.Oturumda yine (açılması halinde) İdari Yargı-Avukat Sınavıdır bu sınavda da, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Ceza Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Vergi Hukuku (7 soru), Vergi Usul Hukuku (7 soru), Maliye-Ekonomi (7 soru) konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.

5. Oturumda ise İdari Hakimlik sınavıdır İdari Yargı Testinde ise Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Ceza Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Vergi Hukuku (7 soru), Vergi Usul Hukuku (7 soru), Maliye-Ekonomi (7 soru) konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.

  • ( Mezunlar İçin) Adli Hakimlik Alan Sınavı
  • ( Mezunlar İçin ) İdari Hakimlik Alan Sınavı
  • Avukatlıktan Adli Hakimliğe Geçiş Alan Sınavı
  • Avukatlıktan İdari Hakimliğe Geçiş Alan sınavı

Toplamda 35’er soru bulunmaktadır ve cevaplama süresi her bir test için 50 dakika verilmektedir.

OSYM HAKİMLİK VE DİĞER SINAV SORULARINI ERİŞİME AÇMIŞTIR AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN BU SORULARA OSYM ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

2021 Yılı Hakimlik Çıkmış Sınav Soruları

Adli Yargı Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/ADBAK/adliyargi_26122021.pdf

Adli Yargı-Avukat Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/ADBAK/adliyargiavukat_26122021.pdf

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/Ortak Alan Bilgisi Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/ADBAK/gygkort_26122021.pdf

İdari Yargı Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/ADBAK/idariyargi_26122021.pdf

2020 Yılı Hakimlik Çıkmış Sınav Soruları

Adli Yargı Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/ADBAK/adliyargi_23112020.pdf

Adli Yargı-Avukat Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/ADBAK/adliyargiavukat_23112020.pdf

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/Ortak Alan Bilgisi Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/ADBAK/GYGK_23112020.pdf

İdari Yargı Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/ADBAK/idariyargi_23112020.pdf

2018 Yılı Hakimlik Çıkmış Sınav Soruları

Adli Yargı Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/ADBAK/adliyargitesti02012019.pdf

Adli Yargı-Avukat Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/ADBAK/adliyargi-avukattesti02012019.pdf

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/Ortak Alan Bilgisi Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/ADBAK/gygktestioabtesti02012019.pdf

İdari Yargı Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/ADBAK/idariyargitesti02012019.pdf

2019 Yılı Hakimlik Çıkmış Sınav Soruları

Adli Yargı Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/ADBAK/adliyargitsk30122019.pdf

Adli Yargı-Avukat Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/ADBAK/adliyargiavukattsk30122019.pdf

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/Ortak Alan Bilgisi Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/ADBAK/gygkortakalantsk30120219.pdf

İdari Yargı Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/ADBAK/idariyargitsk30122019.pdf

2017/1 Yılı Hakimlik Çıkmış Sınav Soruları

Adli Yargı Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/ADBAK/ADLIYARGI07062017.pdf

Adli Yargı-Avukat Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/ADBAK/ADLIYARGI-AVUKAT07062017.pdf

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/Ortak Alan Bilgisi Testi

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/ADBAK/GYGK-OABT07062017.pdf

2017 /2 Yılın Adli Hakimlik Çıkmış Sınav Soruları

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/ADLIYARGI2/AY_internetkitapcigi26122017.pdf

2013 Yılı Çıkmış Adli Hakimlik Soruları

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/3392,adli2013010101ossskmaster1pdf.pdf?0

2012 Yılı Çıkmış Adli Hakimlik Soruları

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/3550,23122012-adli-hakim-ve-savci-adayligi-yazili-yarisma-sinavipdf.pdf?0

2011 Yılı Çıkmış Adli Hakimlik Soruları

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/3598,adliyargiinternetpdf.pdf?0

2010 Yılı Çıkmış Adli Hakimlik Soruları

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/3671,25-122010adliyargiainternetpdf.pdf?0

2009 Yılı Çıkmış Adli Hakimlik Soruları

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/3690,adliyargi2009aralikpdf.pdf?0

Diğer Yazılar