Hukuk Fakültesi Mazunları İçin Alternatif Meslekler

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN KPSS VE ALTERNATİF MESLEKLER

Sayılarla Hukuk Fakülteleri

Türkiye’deki Toplam Hukuk Fakültesi Sayısı                                                      :82

Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri Sayısı                                                   :32

Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri Sayısı                                                     :45

Kıbrıs Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı                                                      : 5

Henüz Eğitim Öğretime Açılmamış Hukuk Fakülteleri Sayısı                               : 5

Henüz Öğrenime   Açılmamış Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı         :  4

Henüz Öğrenime  Açılmamış Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı             : 1

 

Yukarıda verilen tabloya göre halen 82 Hukuk Fakültesi bulunmakta, öğretime açılmayan Fakülteler eklendiğinde ise 92 Hukuk Fakültesi öğretime başlayacaktır ve bu hukuk fakültelerinde halen 46 000 öğrenci eğitim görmektedir üniversitelerin her yıl verdikleri mezun ile hukuk dünyasına yeni hukukçular kazandırmaktadır.

Türkiye’de hâlihazırda yaklaşık 92 000 avukat ve halen 10 000 stajyer avukat vardır. Yani 5 yıl içerisinde Türkiye’deki avukat sayısının 90.000’den 150.000’e çıkması beklenmektedir. 10 yıl içerisinde ise 250-300.000’i bulması.

Hal böyleyken Hukuk Fakültesi mezunlarının sadece Avukatlık ya da Hakim ve Savcılık dışında da diğer alanları tanıması ve kariyerine bu yönde devam etmesi için bazı çalışmalar yapması gerekebilir.

İşte hukuk fakültesi mezunları yahut mezun adaylarına yönelebilecekleri meslek önerileri:

 • AVUKATLIK:

Hukuk fakültesi deyince akla gelen ilk meslek, elbette ki avukatlık. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.

Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

Mesleğe kabul için neredeyse herhangi bir yeterlilik aranmayan avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için Avukatlık Kanunundaki koşulları taşıyor olmak ve Avukatlık stajını yapmış olmak gerekmektedir.

Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan bir avukat yanında yapılır.

Bu koşulları taşıyan bir hukuk mezunu, avukatlığa hak kazanabilecektir.

Avukatlık mesleğini seçen bir hukuk fakültesi mezunu için birçok farklı seçenek bulunduğunu; serbest ya da sözleşmeli avukatlık, bir şirkette yahut kamu kurumunda avukatlık veya hazine vekilliği gibi mesleki bir alana yönelmenin mümkün olduğunu da ilave edelim.

 • KURUM AVUKATLIĞI

Kurum avukatlıkları da yapılacak olan KPSS sınavı sonucu alınan KPSS P 3 puanı ile alım yapmaktadır.

Kurum avukatlığı, düz memurluk olarak adlandırılan KPSS B puan türüne göre alım yapılan ve Lisans mezunlarının KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) sonucu aldığı KPSS P3 puanı ile yapılmaktadır.

Kurum avukatlığı B kadro olarak tanımlandığı için SADECE ÇİFT YILLARDA YAPILAN KPSS sınavının P3 (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) testlerinden elde edilen puanla atanabilmektedir.

Yani Lisan mezunlarının 55 değişik puandan sadece birisi olan puanı KPSS P 3 puan türü KPSS B atamalarında kullandığı puan türüdür.

Bu puan türü ile KPSS B atamalarında alınacak Kurumların Avukat ihtiyaçlarına göre belirlenen kadrolara tercih yaparak ve ÖSYM tarafından atanmak suretiyle kurum avukatlığına geçiş mümkündür.

Kurumlar bu atamalardan önce belirlediği şartları adaylara tercihler yapılmadan önce yayınlanan kılavuzlarda belirtir; Bazı kurumlar, Avukat alımında belli süre Avukatlık yapıyor olmak, bazıları sadece Avukatlık ruhsatını almış olmak gibi şartlar isteyebilmektedir. Birçok kurum sadece Avukatlık Ruhsatına sahip olmayı şart koşmuştur.

Her durumda kurum avukatı olabilmek için Avukatlık stajının yapılmış ve Avukatlık ruhsatının alınmış olması şarttır.

 

KPSSP3 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır? 

KPSSP3 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır:

Genel Yetenek (60) – Genel Kültür (60) sınavı toplam 120 sorudan oluşmaktadır ve süre olarak 130 dakika verilmektedir.

% 50 Genel Yetenek
% 50 Genel Kültür

 

 

 

Genel Yetenek – Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

Türkçe 30 Soru
Matematik    30 Soru
Tarih                             27 Soru
Coğrafya   18 Soru
Temel Yurttaşlık Bilgisi 9 Soru
Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik olaylar 3 Soru

 

 • HAZİNE AVUKATLIĞI

Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkezde veya taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile Hazine Avukatı alımı yapmaktadır.

Hazine Avukatlığı’nın idare ile iç ilişkisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenmiştir. Görevinin ifası arasında ise Hazine Avukatı takip ettiği davaya ilişkin kurallara ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun tayin ettiği meslek kurallarına tabidir. Yani hazine ile hazine avukatı arasında vekâlet hukukundan doğan vekil-müvekkil ilişkisi vardır. Hazine avukatları da, diğer avukatlar gibi müvekkiline, 1136 sayılı Kanun gereği hukuki yardım ve hizmet sunar.

2013 yılında yapılan;  Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, halen kamuda memur olan ve Avukatlık ruhsatına sahip memurların ilan edilecek sınava katılarak başarılı olmaları halinde, Hazine avukatı olarak atanmaları iptal edilmiş ve en az 2 yıl ve belli kadrolarda görev yapan avukatlık ruhsatına sahip kişilerden sınava tabi tutulmaksızın, Hazine Avukatı unvanlı kadrolara açıktan ve naklen atamanın yolu açılmıştır.

Hazine avukatı alımı genelde 2 şekilde yapmaktadır.

–  KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR KPSS-B ) PUANI İLE ATANMA: KPSS P3 puanı ile Maliye Bakanlığının ilan edeceği sınava puanın yetmesi halinde başvurularak yazılı ve sözlü sınavda da başarılı olmak koşulu ile atanma.

– HAZİNE AVUKATI UNVANLI KADROLARA AÇIKTAN VE NAKLEN ATAMA: Hukuk Fakültesi mezunu olanlardan yargı merciinde Hakim ve Savcı olarak görev yapanlar, Avukatlık ruhsatını haiz olanlardan kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun kapsamında Hukuk Müşaviri ve Avukat kadrosunda en az 2 yıl görev yapanlar ile daha önce Hazine Avukatı olarak görev yapmış olanlardan asaleti tasdik edilenlerin sınava tabi tutulmaksızın Hazine Avukatlığına naklen atanabilmesi.

 

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR KPSS-B ) PUANI İLE ATANMA:
KPSSP3 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır? 
KPSSP3 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır:

Genel Yetenek (60) – Genel Kültür (60) sınavı toplam 120 sorudan oluşmaktadır ve süre olarak 130 dakika verilmektedir.

% 50 Genel Yetenek
% 50 Genel Kültür

 

 

 

Genel Yetenek – Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

Türkçe 30 Soru
Matematik    30 Soru
Tarih                             27 Soru
Coğrafya   18 Soru
Temel Yurttaşlık Bilgisi 9 Soru
Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik olaylar 3 Soru

Hazine Avukatlığı Giriş Sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilir.

Maliye bakanlığınca ilan edilen Avukatlık ruhsatına sahip, KPSS P3 puanı sıralamasında listeye giren ve diğer şartları uyanlar, giriş sınavının yazılı bölümüne girmek için başvuruda bulunabilir, yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulur, sözlü sınavda da başarı sağlayanlar Hazine Avukatlığına atanırlar

Sınav Şekli Ve Sınav Konuları:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.

Sınav konuları aşağıdaki gibidir:   

Yazılı sınav konuları:   

a) Anayasa Hukuku, b) İdare Hukuku,  c) İdari Yargılama Hukuku,  ç) Ceza Hukuku,   d) Ceza Muhakemesi Hukuku,  e) Medeni Hukuk,  f) Hukuk Muhakemesi,  g) Borçlar Hukuku,  ğ) İş Hukuku,  h) Ticaret Hukuku,  ı) İcra ve İflas Hukuku.

Sözlü sınav konuları:   

Sözlü sınavda adayların; Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

 • BANKA AVUKATLIĞI 

Kamu ve Özel Bankalar Hukuk Müşavirliği ve Kredi Risk Tasfiye Bölüm Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere Avukat istihdam emektedir.

Banka Avukatları Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde görev yapmaktadır. Bankanın her türlü alacaklarının idari ve yasal yollarla tahsil ve tasfiye sürecinin yürütülmesi, karşılaşılan hukuksal sorunlar hakkında görüş, yetki ve talimat verilmesi, sözleşmeli avukatlarla koordinasyon işlemlerini yürütürler.

Ayrıca; bankacılık faaliyetlerine ilişkin hukuki düzenlemelerle ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması ve bu kapsamda gerekli bildirimlerde bulunulması; müşteriler, Banka personeli ve diğer şahıslar ile yaşanan her türlü hukuki uyuşmazlığın takip edilmesi ve sonuçlandırılması, gereken hallerde yasal yollara müracaat edilmesi ve Bankanın adli/idari merciler nezdinde temsil edilmesi de Bankamız Avukatlarının görevlerindendir.

Özel bankalar ilanlarında kendi sınavları ile detayları belirtirler, Kamu bankaları da aynı şekilde ilanlarda özel ve genel şartlarını belirterek personel alımları yapmaktadırlar. Kamu bankaları KPSS şartı aramamaktadır ancak sınav şartlarında değişiklik yapma yetkileri vardır.

Banka Avukatlığına da diğer avukatlıklarda olduğu gibi Hukuk Fakülteleri ile denkliği sağlanmış yabancı ülkelerdeki Hukuk Fakültelerinden mezun olmak ve Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukatlık Ruhsatnamesi almış olmak gerekmektedir.

Sınav Süreci kamu bankalarında ve özel bankalarda değişebileceği gibi genel olarak yazılı ve mülakat şeklinde yapar.

Yazılı Sınavlar

Medeni Hukuk,  Borçlar Hukuku,  Ticaret Hukuku,  İcra-İflas Hukuku,  Kıymetli Evrak Hukuku,  İş Hukuku,  Bankacılık Kanunu,  Türk Ceza Kanunu,  Ceza Muhakemesi Kanunu,  Hukuk Muhakemeleri Kanunu konularından oluşmaktadır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Mülakatta da basarılı olursa bankalarda görev alabilirler.

 • ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİMLİĞİ: 

Avukatlıktan sonra en çok tercih edilen meslek belki de hakimlik ve savcılıktır. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda öngörülen koşulları taşıyan bir hukuk fakültesi mezunu, yazılı sınav ve sözlü mülakat aşamalarını geçtikten sonra başlayan staj dönemini ve staj sonunda yapılan sınavı tamamladığı takdirde mesleğe kabul edilir.

Adalet Bakanlığı her yıl düzenlediği sınavlar ile hakim alımı yapmaktadır.

Adli – İdari Hakimlik Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilir mülakat ise Adalet bakanlığınca yapılır.

Yazılı Sınav Konuları :

Yetenek ve Genel Kültür Testi: 

Türkçe,  Matematik,  Türk Kültür ve Medeniyetleri,  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve  Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili 30 çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: 

Anayasa Hukuku,  Medeni Hukuk,  Borçlar Hukuku,  Hukuk Yargılama Usulü,  Ticaret Hukuku,  İcra ve İflas Hukuku,  Ceza Hukuku,  Ceza Yargılama Usulü,  İdari Yargılama Usulü  İdare Hukuku  , İdari Hakimlik Sınavında ayrıca, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi İktisat Maliye konularıyla ilgili 70  çoktan seçmeli sorulardan oluşur, bu sınavdan geçer puan alıp, Bakanlık tarafından yapılacak mülakat sınavlarından da başarılı olması şarttır.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların ayrıca kanunda belirtilen diğer şartları da taşımaları gerekmektedir:

 • SAVCILIK : 

Savcılık, hukuk fakültesi mezunları için avukatlık ve hakimliğin ardından en çok tercih edilen üçüncü meslektir. Savcılık mesleğine kabul edilme koşulları ile hakimlik mesleğine kabul şartları aynıdır. Savcılık için de, hakimlik mesleğinde olduğu gibi yazılı sınav ve mülakat koşulları ile staj ve staj bitim sınavını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Savcılık Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilir mülakat ise Adalet bakanlığınca yapılır.

Yazılı Sınav Konuları :

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: 

Türkçe,  Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri,  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve  Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili 30 çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: 

Anayasa Hukuku,  Medeni Hukuk,  Borçlar Hukuku,  Hukuk Yargılama Usulü,  Ticaret Hukuku,  İcra ve İflas Hukuku,  Ceza Hukuku,  Ceza Yargılama Usulü,  İdari Yargılama Usulü  İdare Hukuku,  konularıyla ilgili 70 çoktan seçmeli sorulardan oluşur, bu sınavdan geçer puan alıp, Bakanlık tarafından yapılacak mülakat sınavlarından da başarılı olması şarttır.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların ayrıca kanunda belirtilen diğer şartları da taşımaları gerekmektedir

 

 • KPSS İLE KAMU KURUMLARINDA UZMAN, MÜFETTİŞ, UZMAN HUKUKUÇU, HUKUKÇU, HUKUK MÜŞAVİRLİ VB KADROLARINA ATANMA: 

Hukuk fakültesi mezunları için yukarıda sayılanlar dışında birçok iş farklı meslek kolunda çalışma imkânı bulunmaktadır. Çeşitli bakanlıklarda uzman ya da müfettiş kadrosuyla çalışma olanağı bulunmaktadır. Bu kadrolarda çalışabilmek için KPSS sınavında başarılı olmak koşulu aranmaktadır.

 • HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN KPSS HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN KPSS A

KPSS – A

Lisans mezunları KPSS – A dediğimiz kariyer meslekler olarak adlandırılan mesleklerin seçimine yönelik sınavlardır.

KPSS – B düz memurluk sınavlarına yönelik olarak yapılan sınavlardır ( Avukatlık, mühendislikler vs dahil).

 

Lisans mezunları için KPSS – A:

KPSS – A her yıl yapılmakta olan, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İİBF ve diğer lisans mezunu adayların katıldığı sınavlardır, bu sınav sonucu yaklaşık 55 değişik puan hesaplaması ile belirlenen puanlar Kurumların tespit edeceği ve ilanlarında belirttiği kadrolara uygun sınavlarda kullanılacaktır.

 

Hukuk Fakültesi Mezunları Açısından, Kpss İçin Merak Edilen Soruların Başında,

Hangi oturumlara katılmalıyım ve hangi testleri çözmeliyim şeklinde olmaktadır.

Hukuk fakültesi mezunları, eğer İktisat, Maliye, Muhasebe gibi derslerde yetersiz olduğunu ve bu derslere çalışma konusunda eksiklikleri varsa ve Hukukçuluk dışındaki mesleklerden olan Müfettişlikler, Uzmanlıklar gibi mesleklere yönelmeyeceklerse, bu testleri çözmelerine gerek kalmayacaktır.

Ancak; bazı bakanlıklar uzman hukukçu ve hukuk müşavirliği için istemiş olduğu puan türlerine,  Maliye ve İktisat, Kamu yönetimi, Uluslararası ilişkiler, testlerini de kapsayan puan türlerinden alım yapmaktadır, bu sebeple adayların; KPSS de GK, GY, HUKUK derslerine tam olarak çalışması İKTİSAT, KAMU YÖNETİMİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve MALİYE derslerinden ise azami çıkarabildiği her net birçok adayın önüne geçmesini ve yüksek puan almasını sağlayacaktır.

Genel Olarak Hukukçular için istenen puanlar KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P5, KPSS P6, KPSS P7gibi puanlardır, ancak kurumlar bu puan türlerinde değişiklik yapabilirler.

Bu puan türlerini almak için;

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) 

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) HUKUK, İKTİSAT, MALİYE,

Ancak puan değişikliklerinden etkilenmemek amacıyla KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) HUKUK, İKTİSAT MALİYE oturumundan hariç, öğleden sonra oturumuna katılarak her test türünden özellikle ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KAMU YÖNETİMİ testlerinden de 1 NET  yapmaları gerekmektedir.

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SINAVI

Genel Yetenek Genel Kültür sınavı ayrı bir tarihte ve ayrı bir sınav olarak yapılmaktadır, lisans mezunu tüm adayların bu sınava girmesi zorunludur.

Genel Yetenek (60) – Genel Kültür (60) sınavı toplam 120 sorudan oluşmaktadır ve süre olarak 130 dakika verilmektedir.

% 50 Genel Yetenek
% 50 Genel Kültür

 

 

 

 

Genel Yetenek – Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

Türkçe 30 Soru
Matematik    30 Soru
Tarih                             27 Soru
Coğrafya   18 Soru
Temel Yurttaşlık Bilgisi 9 Soru
Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik olaylar 3 Soru

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) SINAVI Sabah oturumu:            

Sadece KPSS  A Grubu adayları  girecektir  sınavdaki  dersler ve sınavda çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

3 oturum halinde yapılan Kpss Alan sınavı

Cumartesi Sabah – Öğleden Sonra -Pazar Sabah, oturumları ile 3 oturum halinde  yapılacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3 oturumlu bir sınav olarak yapılmaktadır:

1. Oturum Cumartesi Sabah 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra 3. Oturum Pazar Sabah
Kamu Yönetimi Hukuk İşletme,
Uluslararası İlişkiler İktisat Muhasebe,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Maliye İstatistik

Sadece KPSS  A Grubu adaylarının  gireceği Alan sınavlarındaki testler ve soru sayıları aşağıda verilmiştir:

               KPSS PUAN TÜRLERİNİ ENFAZLA ETKİLEYEN TESTLER, SORU DAĞILIMLARI VE SÜRELERİ
HUKUK GRUBU İKTİSAT GRUBU MALİYE GRUBU MUHASEBE GRUBU
Anayasa Hukuku 4 Soru Makro İktisat 12 Soru Maliye Teorisi 4 Soru Genel Muhasebe 26 Soru
İdare Hukuku 6 Soru Mikro İktisat 10 Soru Kamu Gelirleri 6 Soru Mali Tab. Analizi 6 Soru
Medeni Hukuk 6 Soru Türkiye Ekonomisi  4 Soru Kamu Giderleri 6 Soru Ticari Aritmetik 4 Soru
Borçlar Hukuku 6 Soru Uluslararası İktisat  4 Soru Kamu Borçları 6 Soru İhtisas Muh. 4 Soru
Ticaret Hukuku 6 Soru Büyüme- Kalkınma  4 Soru Bütçe 6 Soru
Ceza Hukuku 6 Soru İktisat Okulları  2 Soru Vergi Hukuku 6 Soru
İcra Ve İflas Huk. 6 Soru Para – Banka  4 Soru Maliye Politikası 6 Soru
TOPLAM 40 SORU TOPLAM 40 SORU TOPLAM 40 SORU TOPLAM 40 SORU
SÜRE 50 DK. SÜRE 50 DK. SÜRE 50 DK. SÜRE 50 DK.

 

Hukuk Fakültesi mezunları için kullanılacak Kpss puanları;

KPSS PUAN

TÜRÜ NO

GENEL

YETENEK

GENEL KÜLTÜR HUKUK İKTİSAT MALİYE KAMU
YÖNETİMİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KPSSP1 0,7 0,3
KPSSP2 0,6 0,4
KPSSP3 0,5 0,5
KPSSP4 0,2 0,2 0,6
KPSSP5 0,15 0,15 0,5 0,2
KPSSP6 0,15 0,15 0,4 0,3
KPSSP7 0,15 0,15 0,4 0,3
KPSSP8 0,15 0,1 0,35 0,2 0,2
KPSSP9 0,1 0,1 0,35 0,15 0,15 0,15
KPSSP11 0,1 0,1 0,35 0,15 0,15 0,15

Hukuk Uzmanlığı gibi kadrolara alım yapan kurumların kullandığı puanlar incelendiğinde aşağıda verilen Kpss puanlarını ilanlarında giriş sınavı şartları arasında belirtmiştir.

Kurumların kullandığı Kpss puanları ve test ağırlıkları ve puan türleri incelendiğinde özellikle Gk, Gy, Hukuk, İktisat, Kamu Yönetimi testlerden oluşan puanların kullandığını görmekteyiz.

Hukuk puanlarının ağırlıklı olduğu puanlara Uluslararası İlişkiler ve Maliye testlerinin de eklendiği görülmekte, bu durumda ağırlıklı puanların hesaplanmasında kullanılan diğer testlere de girmek Hukuk Fakültesi mezunlarının avantajına olacaktır.

YDS (YABANCI DİL SINAVI )  Kpss puan türlerine katkısı olmasa dahi kurumların sınav giriş şartlarında Yabancı Dil puanı isteyebileceği için YDS ye girilmesi yararlı olacaktır.

Yabancı Dil (YDS) sınavı HER YIL NISAN VE EYLÜL aylarında yapılmaktadır.

 • KAYMAKAMLIK: 

Kaymakamlık, ilçenin genel yönetimlerinden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.

KAYMAKAM OLMAK İSTEYENLER;
Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
Sosyal bilimlerle ilgili ve bu alanda başarılı,
Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,
Yeniliklere açık, yaratıcı,
İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip kimseler olmaları gerekir.

SINAVA BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin aşağıdaki bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.

 

YÜKSEK LİSANS ŞARTI OLMADAN LİSANS MEZUNİYETİYLE BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

– Uluslararası ilişkiler,                    – Siyaset bilimi,                             – Kamu yönetimi,                      – İktisat,

– İşletme,                                          – Maliye                                          – Finans                                       – Sosyoloji

– Halkla ilişkiler ve tanıtım,          – Psikoloji bölümlerinden,          – Hukuk fakültelerinden        

   mezun olanlar,

-Veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80’ine sahip olan diğer bölümlerden,
-Sosyal bilimler        -Mühendislik fakülteleri           -Tarih bölümleri

Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak şartı ile başvuru yapabilir.

YAŞ ŞARTI

Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2019 yılında yapılacak sınava 1 Ocak 1984 ve sonrası doğanlar başvurabilir.
SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI

Sınavda adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi olmak üzere toplam 100 soru sorulur.

GENEL KÜLTÜR ALAN BİLGİSİ
Ders Adı Soru Sayısı Ders Adı Soru Sayısı
Türkçe 14 Anayasa Hukuku 13
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi 4 İdare Hukuku 18
Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları 6 Türkiye’nin Teşkilat yapısı 14
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı(Türkiye Ekonomisi 10 Türkiye’de Mahalli İdareler 9
Ekonomi (İktisat) Makro – Mikro 12
TOPLAM 34 TOPLAM 66

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR

Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir.

70 PUAN BARAJI

Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanarak, 70 ve daha yüksek puan alan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulacak. Bu kapsamda 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan ilan edilen kadronun 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak.

Kaymakam Adaylarının Tabi Olacakları Stajlar

Kaymakam Adayları; yıllık izin hakları saklı kalmak üzere aşağıdaki sıralama ve sürelere uygun olarak, yurt dışı stajı asgari 12 ay olmak üzere kaymakam adaylığı stajlarına tabi tutulurlar.

İl Merkez Stajı             2 ay
Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay
Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay
Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) 4 ay
Yurtdışı Stajı 12 ay
Kaymakam Vekilliği Stajı 9 ay
Kaymakamlık Kursu 4 ay

Bakanlık, hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak, mevcut adayların ve kaymakamsız ilçelerin sayısı, mülkiye müfettişlerinin çalışma dönemleri ve yurt dışında uygulamalı eğitim programının başlangıç tarihleri gibi nedenlerle yukarıda belirtilen stajların bir kısmını kaldırmaya, sıra ve sürelerini değiştirmeye, yenilerini eklemeye yetkilidir.

 

 • AKADEMİSYENLİK:

Akademisyen olmak için  öncelikle lisans düzeyinde eğitim yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Not ortalamasını yüksek tutmak ve
 • Yabancı dil öğrenmek

Akademik kariyer, bir hukuk mezunu için üst sıralarda düşünülebilecek mesleklerdendir. Akademisyenlik, daha çok sürekli araştırma ve eğitim faaliyetlerine ilgi duyanlar için uygun bir meslek dalıdır.

Akademik kariyer için lisans eğitiminden sonra sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak ve iyi derecede bir yabancı dil biliyor olmak gerekir.

Ayrıca çalışılmak istenilen üniversitenin düzenleyeceği yazılı ve sözlü sınavları da başarıyla geçmek gerekir. Ülkemizde sayıları giderek artan hukuk fakülteleri baz alındığında, hukuk alanında akademisyen ihtiyacının bulunduğu açıktır.

Üniversite kadrosuna adım atabilmek için çeşitli başvuru türleri vardır.

Bunlar;

 • YLSY ( Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme)
 • ÜNİVERSİTE İLANLARI İLE ATANMA

 * Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme (YLSY) sistemi. 2006 yılında başlatılan bu program Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülür. MEB Bursu olarak anılan bu program ile öğrenciler devlet bursu ile yurtdışında Yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirler. Programı tamamlayarak Türkiye’ye dönen araştırmacılar, görev yapacakları üniversitede genellikle yardımcı doçent olarak göreve başlarlar. YLSY başvurusu için yalnızca ALES puanı dikkate alınır. Başvuranlar arasından en yüksek ALES puanı alan adaylar değerlendirmeye alınır. MEB bursu dahilinde yurtdışındaki masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır.

 * Akademisyen olmak için diğer başvuru türü ise üniversitelerin yaptığı duyuruları takip etmektir. Üniversitelerin ilan ettiği kadrolara başvuru yapabilmek için ALES puanı, Yabancı Dil puanı olmalıdır. Başvurular iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Birinci aşamada, ALES ve YDS puanı ile belirtilen kadroya başvuru yapılır. Adaylar, ikinci aşamada yazılı sınava çağırılır.

Akademik kariyer için lisans eğitiminin ardındaki süreç ve başvuru koşullarını dikkate alarak, bilim insanı olma yolunda gerekli şartları sağlayabilir, Türkiye ve yurtdışında akademisyen olarak görev yapabilirsiniz.

ALES nedir, ALES puanı ile ne işe yarar?

ÖSYM tarafından düzenlenen, öğretim üyesi dışındaki akademik kadrolara (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, Uzman gibi) yapılan alımlarda ALES sınavından alınan puan şartı vardır. Lisans eğitiminin ardından tezli yüksek lisans eğitimine başlanmak istendiği takdirde ALES sınavına girilir ve sınavdan aldığınız puan dikkate alınır.

Tezsiz yüksek lisans eğitiminde ALES şartı aranmaz. Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gidecek adayların seçiminde de ALES puanı şartı aranır.

ALES KPSS’ nin aksine bilgi ağırlığı olmayan, analitik düşünmeyi esas alan bir sınavdır.
Sözel 1 ve Sözel 2 kısımlarında sözel mantık soruları varken,

Sayısal 1 ve Sayısal 2 kısımlarında sayısal mantık soruları yer alır.

ALES’e kimler girebilir?

Bir lisans programında eğitim gören ya da mezun olmuş herkes ALES’e girebilir. Yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve okulunun denklik belgesi bulunan kişiler de bu sınava başvurabilirler. Özellikle tezli yüksek lisans başvuruları için ALES en önemli kriterlerden bir tanesidir.

ALES’e kaç defa girilebilir, birden fazla sınava girmiş olanların hangi puanı geçerli olur?

ALES’e girme sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.  Adaylar dilediği sürece sınava başvuru yapabilirler.              Sınav sonucunda bir yere başvuru yapılmışsa adayların geçerlilik süresi bulunan en yüksek ALES puanına bakılır.

ALES ne zaman yapılır, puanlar kaç yıl geçerlidir?

ÖSYM tarafından uygulanan bu sınav ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez yapılır.   ALES puanı açıklandıktan sonra 3 yıl geçerliliğini korur.

ALES’te sınav süresi ne kadardır?

Sınav süresi toplamda 150 dakikadır.

Diğer Yazılar